up send share facebook twitter linkedin

Amsterdam: Het is tijd om te verbinden: Islamofobie

20 september 2014 om 14:00

Amsterdam: Het is tijd om te verbinden: Islamofobie

Het is tijd om te verbinden: vijf bijeenkomsten om activisten met elkaar te verbinden

De Amerikaans-Israëlische moordpartij in Gaza heeft duizenden jongeren in Nederland op straat gebracht om hun solidariteit te tonen met de bevrijdingsstrijd van de Palestijnen. Vorig jaar heeft de zwarte gemeenschap in Nederland de eerste grote demonstratie georganiseerd tegen Zwarte Piet. Vorig jaar is tevens een begin gemaakt met de strijd tegen islamofobie. Dit jaar zijn buurt- bewoners in Den Haag de straat opgegaan tegen politiegeweld. Begin dit jaar protesteerden tienduizend mensen in Amsterdam tegen racisme - mede naar aanleiding van de uitlatingen van Geert Wilders: minder, minder Marokkanen. De protest heeft veschillende organisaties bij elkaar gebracht met verschillende achtergronden zoals zwarte gemeenschap, migranten en asielzoekers en van verscheiden nederlandse institituties en organisaties.

Er is een groeiend activisme in Nederland op diverse terreinen. Dat uit zich niet alleen in demonstraties, maar in publieke debatten en op sociale media. De activisten hebben te maken met dezelfde soort problemen: criminalisering in de media, dove oren bij beleidmakers, extremistische stromingen in de beweging die probeert grote groepen mensen te bereiken, praktische problemen met organisatie-opbouw, vraagstukken van strategie en tactiek. Zoals we het in de huidige crisis in Europa ervaren, hebben ze dezelfde tegenstanders: een coalitie van krachten die sociale veranderingen in de wereld tegenhouden. We zijn principieel tegen elke vorm van racisme, anti-semitisme, islamofobie, xenofobie, homofobie en zionisme. Xenophobia, racisme, islamofobie, zionisme hebben een gemeenschappelijke noemer: de erfenis van een koloniaal verleden waar superioriteit/inferioriteit is ingebakken in de recht- vaardiging van onrechtvaardige sociale, politieke, culturele en economische verhoudingen. Die erfenis is geïnstitutionaliseerd in onderwijs, media, cultuur en de openbare ruimte waar de superioriteit van de westerse cultuur wordt gepropageerd. Het is geïnstitutionaliseerd in de arbeidsmarkt waar discriminatie verhindert dat allochtonen een gelijkwaardige positie hebben. Het is geïnstitutionaliseerd in de dagelijkse gebruiken en gewoonten van arrogantie en superioriteitswaanzin. Het is geïnstitutionaliseerd in politieke partijen die vreemdelingenhaat in hun partijprogramma en wetsvoorstellen hebben opgenomen.

Vijf bijeenkomsten

Onderstaande organisaties hebben het initiatief genomen om activisten van verschillende bewegingen met elkaar te verbinden. Het initiatief bestaat uit een vijftal bijeenkomsten om activisten bij elkaar te brengen om ervaringen uit te wisselen in de sociale strijd, te leren van elkaar en te onderzoeken of en hoe strategie, tactiek en organisatie op elkaar afgestemd kunnen worden. Iedere bijeenkomst heeft een specifiek thema dat kort ingeleid wordt. Vervolgens worden subgroepen gemaakt waarin activisten elkaar persoonlijk kunnen leren kennen, ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen en verbindingen kunnen maken. Binnen iedere thema zullen verbindingen gelegd worden met andere terreinen van sociale strijd (vrouwenstrijd, LGTB, politiegeweld, deportatie van asielzoekers). Een plenaire sessie brengt ervaringen weer bij elkaar.

Het is tijd om te VERBINDEN

Zondag 31 augustus 14.00-17.00 uur: Internationale solidariteit: de ervaringen van de solidariteitsbeweging met Palestina en de andere onderdrukte minderheden in het Midden -Oosten (Koerden, Christenen en Ezedis Koerden) .

Zaterdag 20 september 14.00-17.00 uur: Islamofobie: de ervaringen van de strijd om islamofobie op de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen en de frontvorming tegen islamofobie anti-semitisme en homofobie..

Zondag 5 oktober 14.00-17.00 uur: Zwarte Piet: de ervaringen van de strijd van de zwarte beweging tegen racisme.

Zondag 23 november 14.00-17.00 uur: Rechtspositie van migranten: de ervaring van de strijd om recht om te migreren en recht op asiel in Fort Europa.

Zaterdag 13 december 14.00-17.00 uur: De verbinding: een grondige zoektocht naar verbindingen tussen de verschillende bewegingen op het gebied van strategie, tactiek en organisatie.

**Locatie **Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Nelson Mandela Centrum, Eerste Weteringsplantsoen 2c, 1017 SJ, Amsterdam.

**Aanmelding **Registratie voor de bijeenkomsten is verplicht. U kunt zich als volgt registreren: Voor alle bijeenkomsten: Stuur een mail naar info@iisr.nl. met uw naam, woonplaats en het aantal personen voor de bijeenkomst.

Meer informatie


Wat?
Amsterdam: Het is tijd om te verbinden: Islamofobie
Waar?
Amsterdam, Nelson Mandela Centrum, Eerste Weteringsplantsoen 2c, 1017 SJ, Amsterdam.
Wanneer?
20 september 2014 om 14:00

Amsterdam, Nelson Mandela Centrum, Eerste Weteringsplantsoen 2c, 1017 SJ, Amsterdam.