up send share facebook twitter linkedin

Amsterdam: Geloof in vrijheid, vrijheid in geloof

6 juni 2015 om 15:00

Amsterdam: Geloof in vrijheid, vrijheid in geloof

"De islam is in crisis. Voor sommigen is het een identiteit geworden, voor anderen zelfs een strijd. We moeten deze strijd ontleden en alles wat gezegd wordt in naam van de islam. Dan zullen we merken dat het om fictie gaat, met als bedoeling haat te zaaien” aldus Rachid Benzine

Rachid Benzine is een bekend islamoloog en onderzoeker, woont in Frankrijk en heeft veel boeken op zijn naam staan over de islam, zoals ‘le coran expliqué aux jeûnes’ en ‘les nouveaux penseurs de l’islam’.

In ‘le coran expliqué aux jeûnes’ plaatst hij de koran in eenvoudige taal in zijn historische context. Het is zijn antwoord op de steeds populairdere stromingen, die de koran zo letterlijk mogelijk proberen te nemen.

Stadsdeel West, Aknarij West, Argan en EMCEMO organiseren op 6 en 8 juni een aantal bijeenkomsten met Rachid Benzine.

Zaterdag 6 juni: lezing en debat Tijd: 15.00 – 18.00 uur De eerste bijeenkomst is een lezing die wordt gegeven door Rachid Benzine. Na de lezing vindt er een open debat plaats waarbij de rol van de Islam in de Westerse samenleving het onderwerp is. Het doel van het debat is ruimte geven aan tegengeluiden tegen het jihadistische betoog dat voor veel jongeren met een islamitische achtergrond verleidelijk blijkt te zijn.

De deelnemende organisaties maken zich hard tegen alle vormen van islamofobie en moslimhaat. Elk individu heeft de vrijheid om te geloven, maar heeft tevens de vrijheid om te twijfelen en niet te geloven.

Voor meer informtie kunt u bellen met EMCEMO, telefoon 020-4288825

De tweede bijeenkomst vindt plaats maandag 8 juni 19.00 uur, in de vorm van een workshop speciaal bedoeld voor jongeren.

Jongeren kunnen zich per email aanmelden bij Argan: info@argan.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Argan op telnr 020-6389966.


Wat?
Amsterdam: Geloof in vrijheid, vrijheid in geloof
Waar?
Café Belcampo, hannie dankbaarpassage 10, Amsterdam
Wanneer?
6 juni 2015 om 15:00

Café Belcampo, hannie dankbaarpassage 10, Amsterdam