up send share facebook twitter linkedin

Amsterdam: Tegenlicht Meet Up TTIP: Het recht van de sterkste

7 oktober 2015 om 20:00

Amsterdam: Tegenlicht Meet Up TTIP: Het recht van de sterkste

Het voorgenomen handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (TTIP) doet veel stof opwaaien. Breekpunt in de onderhandelingen is ISDS, het investor-state dispute settlement. Hierin krijgen bedrijven de mogelijkheid om regeringen aan te klagen die beleid voeren welke de investeringen van diezelfde bedrijven zouden kunnen schaden. Tot voor kort zat ISDS standaard in handelsverdragen, maar het maatschappelijk verzet ertegen is sterk gegroeid. Wordt onze democratie aangetast door claimbeluste investeringsadvocaten? Of is er een alternatief model te realiseren om deze geschillen te beslechten? Met in dit programma onder anderen

Roland Duong Journalist | Programmamaker | Schrijver

Peter Bekx hoofd van vertegenwoordiging, EUinNL

Jasper van Dijk Tweede Kamerlid voor de SP

Cecilia Olivet researcher, Transnational Institute Volgens minister van handel Liliane Ploumen zou TTIP in 2016 al werkelijkheid kunnen worden; de onderhandelingen zijn in volle gang. Als de EU het handelsverdrag ratificeert, vrezen critici dat Noord-Amerikaanse normen en waarden ten aanzien van (voedsel-)veiligheid, arbeidsrechten en consumentenrechten zwaarder zullen gaan wegen. Geeft Europa aangaande belangrijke collectieve verworvenheden en burgerbescherming niet zijn zelfbeschikkingsrecht op?

Om te begrijpen wat de gevolgen daarvan kunnen zijn ging VPRO Tegenlicht naar Canada, dat één van de meest aangeklaagde landen ter wereld werd nadat het een handelsverdrag met de VS had afgesloten. Inmiddels wordt gewerkt aan een alternatief voor ISDS. Wat houdt dat alternatief in? En wat betekent dat voor Nederland?

Zou het vrijhandelsverdrag ook goed voor Nederland kunnen zijn en is na alle scepticisme wat nuance op zijn plaats? Tijdens de Meet Up gaan we met diverse experts in gesprek over de voors en tegens van TTIP en ISDS.

Meer informatie en aanmelding (toegang gratis)


Wat?
Amsterdam: Tegenlicht Meet Up TTIP: Het recht van de sterkste
Waar?
Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
Wanneer?
7 oktober 2015 om 20:00

Pakhuis de Zwijger, Amsterdam