up send share facebook twitter linkedin

“Terrorisme”

Gepubliceerd op 10 november 2013

In het NRC Handelsblad stond een interview met Dick Schoof, nationaal coördinator terreur en veiligheid. Hij zegt dat het dreigingsniveau van een terreuraanslag ‘substantieel’ is omdat de uitstroom van Nederlanders naar Syrië aanhoudt. Schoof legt dit in het artikel uit: de terugkeerders hebben zich begeven in radicale kringen en kennis opgedaan, die ze vervolgens meenemen naar Nederland.

De twee correspondenten plaatsen tot mijn vreugd bij de aanduiding van ‘substantiële dreiging’ een kritische kanttekening, maar nog meer was ik gecharmeerd door hun vraag: ‘Waarom keren ze eigenlijk terug?’ Hier had School geen antwoord op. Of eigenlijk wel, hij zei: ‘Eh, goeie vraag. Ik vermoed omdat men gewoon terug wil.’ En dat vind ik nou zo opmerkelijk. Er zijn al een aantal Syriëgangers naar Nederland teruggekeerd, Schoof verwacht zelfs binnen enkele maanden tegen één of twee van hen een rechtszaak te beginnen, maar waarom ze terug gekomen zijn weet hij niet. Hij heeft niet de moeite zich hierin te verdiepen maar in plaats daarvan gaat hij ervan uit dat ze wellicht een aanslag zullen plegen.

De openheid over terrorisme en terreur die Schoof voorstaat kan goed zijn, maar heeft ook een schaduwkant. Het voeden van de angst voor terrorisme kan door overheden ook misbruikt worden om met politieke tegenstanders af te rekenen. Zo kwam de voormalige leider van de Pakistaanse talibaan Hakimullah Mehsud vorige week door een Amerikaanse drone-aanval om het leven. Onder de noemer van terrorismebestrijding wordt een boel goedgekeurd. Niet alleen Mehsud kwam om het leven, maar in de loop der jaren zijn ook duizenden burgers slachtoffer geworden van dergelijke drone-aanvallen. Ondanks het feit dat er wel zwaargewichtterroristen worden uitgeschakeld, lijkt mij deze aanpak fundamenteel verkeerd. Mensen worden zonder proces of bewijsvoering beschuldigd van terroristische activiteiten en ter dood gebracht. Schijnbaar is dat toegestaan wanneer het oorlogsrecht geldt…

En wie hoopt dat het toch zinvol is deze mensen uit de weg te ruimen, bijvoorbeeld doordat hun hele organisatiestructuur in duigen valt, komt van een koude kermis thuis. Nog geen week later is er een nieuwe talibaanleider gekozen die zegt niets te zien in vredesbesprekingen en de dood van zijn voorganger te zullen wreken. Met het idee terroristen te bestrijden worden er zodoende vaak slechts nieuwe gecreëerd. Haat en geweld leidt alleen maar tot meer van hetzelfde.