up send share facebook twitter linkedin

10 dingen die je moet weten om het conflict tussen Israël en Palestina te begrijpen

Gepubliceerd op 15 oktober 2014

1. Bezetting: Als bezettende mogendheid draagt Israël de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de Palestijnse bevolking. Israël schendt echter de rechten van de Palestijnen op grote schaal, bijvoorbeeld door gedwongen huisuitzettingen, vernieling van bezittingen, het belemmeren van bewegingsvrijheid en geweldplegingen door militairen en kolonisten.

2. Illegale nederzettingen: Volgens het internationaal recht zijn alle nederzettingen op bezet gebied illegaal, toch gaat de bouw onverminderd door. In totaal wonen er nu meer dan 550.000 kolonisten op bezet Palestijns gebied. De nederzettingen blokkeren de oprichting van een levensvatbare Palestijnse staat.

3. Muur: De afscheidingsmuur die Israël op Palestijns gebied bouwt is volgens het Internationaal Gerechtshof illegaal. De menselijke en politieke gevolgen zijn ernstig en belemmeren de dialoog tussen beide bevolkingsgroepen.

4. Blokkade van Gaza: Sinds 2007 onderwerpt Israël de Gazastrook aan een blokkade, die volgens de VN in strijd is met het internationaal recht en neerkomt op collectieve bestraffing. 35% van het agrarisch land en 85% van de viswateren is niet meer toegankelijk. De import is beperkt en export is vrijwel niet meer mogelijk. Hierdoor is 80% van de bevolking afhankelijk van humanitaire hulp.

5. Doden en gewonden: Wederzijds geweld heeft de afgelopen decennia al vele slachtoffers geëist. Israël gebruikt het argument van veiligheid en zelfverdediging als legitimatie voor de bezetting en de illegale blokkade.

6. Hamas: In 2006 won Hamas democratische Palestijnse parlementsverkiezingen. De militante tak van Hamas en andere groeperingen vuren vanuit Gaza herhaaldelijk raketten af op Israël, wat in strijd is met het internationaal recht.

7. Gevangenen: Jaarlijks worden er honderden Palestijnen, waaronder kinderen, vastgehouden zonder aanklacht of proces. Sinds 2001 zijn er al meer dan 700 klachten van mishandeling ingediend die door Israël onderzocht moeten worden, maar waar slechts zelden een veroordeling op volgt.

8. Vluchtelingen: Al sinds de oorlog uitbrak in 1948 zijn er veel Palestijnen gevlucht. Onder het internationaal recht hebben de vluchtelingen en hun nakomelingen recht om terug te keren. Tot op heden respecteert Israël dit recht niet en wonen er miljoenen Palestijnse vluchtelingen in vluchtelingenkampen, zonder uitzicht op een menswaardig bestaan.

9. Water: In Gaza is 90% van de ondergrondse watervoorraad niet geschikt voor consumptie omdat ze door de blokkade geen middelen hebben dit te reinigen. Op de Westelijke Jordaanoever handhaaft Israël een zeer ongelijke verdeling van water voor de Palestijnen en de kolonisten.

10. Nederlandse relatie met Israël: Nederland blijft intensief met Israël samenwerken, ondanks de talrijke schendingen van mensenrechten en internationale verdragen. De veroordelingen van deze schendingen hebben slechts een ritueel en vrijblijvend karakter. Het ontbreekt de Nederlandse regering aan politieke wil de rechten van de Palestijnen te beschermen.