up send share facebook twitter linkedin

Ik schaam me diep

Gepubliceerd op 29 augustus 2013

Vandaag stond ik met de Amnesty International Studentgroup Amsterdam (AISA) op de UvA Intreeweek studentenbeurs. We wilden studenten enthousiast krijgen om zich bij AISA aan te sluiten, maar ook wilden we veel handtekeningen verzamelen voor de petitie van Amnesty ‘Ik schaam me diep’, een oproep voor een zorgvuldiger en menselijker vreemdelingenbeleid. Volgens wat vrienden “moet het nu maar eens afgelopen zijn met dat vrijwilligerswerk van mij”, maar toch ben ik heel blij dat ik ben gegaan. Niet alleen omdat ik met mijn enthousiaste persoonlijkheid veel mensen heb weten te overtuigen dat ze de petitie moeten tekenen, maar ook omdat mensen er zo weinig vanaf wisten. Het choqueerde me dat sommigen zelfs geen idee hadden dat er zoiets bestond als vreemdelingendetentie.

De campagne van Amnesty loopt erg goed, al 73.840 mensen hebben de petitie getekend en met de posters die mensen zelf konden maken en verspreiden op o.a. Facebook heeft hij veel bekendheid verworven. Daarnaast waren er enkele voorvallen die in de media en politiek veel aandacht hebben gekregen. Bijvoorbeeld Aleksandr Dolmatov, de Russische activist die naar Nederland vluchtte en zelfmoord pleegde in zijn cel omdat zijn asielaanvraag was afgewezen. Daarnaast was er een meisje van 6 bijna dood nadat de vreemdelingendienst zorg weigerde terwijl ze leukemie had. Al met al had ik verwacht dat deze kwestie dus veel meer leefde, en dat zeker universitaire studenten de klok wel hadden horen luiden, om over de klepel nog niet eens te spreken.

Toch is het zo dat veel mensen niet van de vreemdelingendetentie in ons land afweten. Of ze denken: het zal wel genuanceerder liggen, want zoiets gebeurt niet in ons land. Toch worden er in ons land jaarlijks duizenden onschuldige mensen opgesloten in een cel, slecht behandeld en veel te lang in onzekerheid gelaten of ze hier mogen blijven of niet. Er zijn alternatieven, zoals meldplicht, of een andere toegewezen verblijfplaats, maar in plaats daatvan worden ze achter tralies gezet. Het huidige Nederlandse beleid krijgt al jarenlang kritiek van adviescommissies, toezichthouders, mensenrechtenorganisaties en activisten maar er wordt weinig ondernomen om de situatie te verbeteren. Mocht je meer willen weten kijk dan hier, of lees dan dit. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie zal deze zomer zijn plannen voor vreemdelingendetentie bekend maken, dus ik roep ook vooral op de petitie te tekenen en/of zo’n kekke poster van jezelf te maken, want alleen met voldoende handtekeningen kan Amnesty de regering onder druk zetten om nu eindelijk iets te doen. Teken de petitie.