up send share facebook twitter linkedin

Illegale Moskee-internaten in Nederland

Gepubliceerd op 10 november 2012

Nadat we onszelf voor onze kop hebben geslagen dat er niet meer toezicht is geweest op katholieke internaten, met alle gevolgen van dien, lijkt nu het volgende probleem zich aan te dienen: illegale moskee-internaten in Nederland. Nu wil Ik geenszins impliceren dat er daar sprake is van seksueel misbruik, maar wel wil ik aangeven hoe belangrijk het is toezicht te houden om machtsmisbruik in welke vorm dan ook te minimaliseren dan wel te voorkomen.

Tot nu toe is er weinig onderzoek gedaan naar deze internaten in Nederland. Hierdoor is het onduidelijk hoeveel er zijn, hoeveel kinderen hier verblijven en wat er daar gebeurt. Veel van deze internaten hebben geen vergunning waardoor het lastig te controleren of huisvesting, verzorging en opvoeding van verantwoorde kwaliteit is.

Dit weekend publiceerde NRC Handelsblad een artikel over internaten in Rotterdam. ‘De gemeente Rotterdam en de deelgemeenten hebben nooit een einde aan de illegale en onveilige situaties gemaakt. Ook als toezichthouders kinderopvang bij de GGD Rotterdam-Rijnmond hun zorgen in interne werkmails uitspreken over vermoedens van “lijfstraffen”, gaat niemand dit na’.

Het is van de gekken dat de GGD en de Inspectie Jeugdzorg hier geen toezicht houden. Andere instellingen als crèches, buitenschoolse opvang en internaten moeten wél aan hun eisen voldoen, er komen inspecteurs langs, ze eisen een pedagogisch plan en medewerkers moeten een verklaring van goed gedrag hebben. Van dit alles is in deze moskee-internaten nu nog geen sprake.