up send share facebook twitter linkedin

Matahari Radio

Gepubliceerd op 15 juni 2013

Door Rafiq, een vriend van Lian en de eigenaar van het Matahari radiostation, was ik gevraagd om voor zijn radio een interview te geven waarin ik kon vertellen over mijn onderzoek en over mijn bevindingen over religieuze tolerantie in Indonesië. Het was een erg interessant gesprek dat in totaal meer dan twee uur duurde. Deze blog gaat over het gesprek wat ik daarna met de radio-eigenaar voerde.

De vriendelijke, 37-jarige Rafiq deed erg openhartig uit de doeken waarom hij had besloten deze onafhankelijke radiozender op te zetten. “Nadat ik was ontslagen uit de gevangenis zag ik in dat ik verkeerde dingen had gedaan en dat ik me wilde inzetten om deze samenleving te verbeteren.” Toen het conflict in Poso burgeroorlogachtige proporties aannam was het voor velen een kwestie van vluchten, doden of gedood worden. Omdat Rafiq het enige mannelijke lid van de familie was en hij zich verantwoordelijk voelde om zijn moeder en zusjes te verdedigen besloot hij zich aan te sluiten bij de moslimstrijders. Enigszins trots verteld hij dat hij bomexpert was.

In de gevangenis kreeg hij niet alleen wroeging maar ook besefte hij dat het niet slechts een religieus conflict was maar dat religie was gebruikt voor de politieke en economische belangen van anderen. Bijvoorbeeld door enkele radicale moslims die het conflict aangrepen om naar Poso te komen en hun kans schoon zagen om gehoor te geven aan hun ideologie van een Indonesië als islamitische staat. Door de slechte informatievoorziening dacht Rafiq, onterecht zegt hij nu, dat hij geen andere keus had dan mee te vechten tegen de Christenen. Om mensen voortaan beter in te lichten, ze te informeren over de ware aard van het conflict en om een kritisch geluid naar de overheid te laten horen heeft hij toen besloten Matahari radio op te richten.

Het gebouw naast het radiostation is het Matahari politieke café waar Rafiq met pool, biljart en karaoke probeert de jeugd, zowel Moslims als Christenen, weer bij elkaar te brengen. Daarnaast dient de winst van het café als bekostiging van de radio. Samen met instituut Mosintuwu en drie andere ngo’s maakt hij deel uit van Linkir Kasintuwu een groep die zich gezamenlijk inzet voor het verbeteren van de gemeenschap in Poso.Als enige onafhankelijke radio in de buurt die een reikwijdte heeft van ongeveer 140 km. lijkt me dit een goed initiatief waar hij zich na het conflict aan heeft gewijd.