up send share facebook twitter linkedin

Mensenrechten in Nederland

Gepubliceerd op 16 maart 2015

Als we het over mensenrechten hebben dan wijzen we al snel naar andere landen; wat daar alleemaal fout gaat, hoe het eigenlijk zou moeten, of wat Nederland doet om de situatie daar te verbeteren. Mensenrechten worden vaak gezien als een exportproduct, waardoor we geneigd zijn mensenrechtenschendingen in ons eigen land niet te zien. Soms gaat het zo ver dat instanties als de VN en het Europees Comité voor Sociale Rechten niet serieus genomen worden, of dat hun geloofwaardigheid in twijfel wordt getrokken op het moment dat er schendingen in Nederland kenbaar gemaakt worden. Lees hier enkele voorbeelden:

Bed, Brood en Bad

“Iedereen in ons land – maar dan ook echt iedereen – heeft recht op een veilig onderdak, kleding, eten, drinken en medische zorg” schrijft Essa Bloemers in een blog op de site van Amnesty. Uitgeprocedeerde asielzoekers dus ook. Toch is het eerder uitzondering dan regel dat ze op dit recht ook daadwerkelijk aanspraak kunnen maken. De internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch is erg kritisch over het Nederlandse beleid: “Following criticism from political parties and rights groups, the Dutch government in April abandoned plans to criminalize irregular stay. Dozens of rejected asylum-seekers continued to live in degrading conditions in squats in Amsterdam. Many were from countries to which they could not be safely returned, such as Somalia and Eritrea. The government did not provide them with any support.” In juli 2014 droeg het Europees Comité voor Sociale Rechten de Nederlandse regering op om basale zorg als bed, brood en bad te bieden, maar tot op de dag van vandaag wordt dit slechts mondjesmaat geleverd. “Schoorvoetend en onder druk van een aantal gemeenten stelde staatssecretaris Teeven geld beschikbaar voor een tijdelijke maatregel: de zeer sobere Bed Bad Brood-regeling”, aldus Bloemers.'

Racial profiling

Volgens de Nationale Onbudsman Alex Brenninkmeijer heeft de politie de neiging om discriminatie weg te wuiven, maar beter is het om het probleem te erkennen: “Discriminatie van minderheden bij politiecontroles zit in de politiecultuur”. Hij gaf dit als reactie op het rapport van Amnesty International over racial profiling bij de politie. Hierin is onder andere te lezen hoe eerdere kritiek nauwelijks serieus is genomen. “Eerder al uitten diverse experts en internationale mensenrechtenorganen, waaronder het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties en de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie, hun zorgen over etnisch profileren in Nederland. Zij riepen de Nederlandse overheid op etnisch profileren tegen te gaan, en om de uitvoering van politietaken te monitoren. Tot nu toe heeft de Nederlandse overheid echter nauwelijks iets gedaan met deze aanbevelingen.”

Zwarte Piet

De Zwarte Pieten-discussie doet in ons land elk jaar weer veel stof opwaaien. Ook vanuit het buitenland is er steeds meer aandacht voor de negatieve aspecten van dit gezellige kinderfeest. De VN-werkgroep van onafhankelijke experts deed onderzoek naar de traditie en mogelijke racistische uitingen. De conclusie was mild; ze erkenden dat er meerdere manieren waren om naar zwarte piet te kijken maar ze waren bezorgd hoe mensen omgingen met de kritiek die tegen zwarte piet werd geuit. “The experts welcomed the debate on the traditional “Black Piet” (Zwarte Piet) figure of the Sinterklaas festival and called for a respectful tone by media during the discussions.” Hoewel de VN doorgaans een gerespecteerd orgaan is om wereldproblemen aan te kaarten en op te lossen wordt er als ze een probleem in Nederland onderzoeken gezegd: ‘En dan komt er een vrouw uit [sic] de VN die zich niet heeft verdiept in onze traditie en die komt hier even vertellen dat wij allemaal racisten zijn.’ (min. 9:40) Het is schokkend om te zien hoe deze discussie zelf ook weer veel racistisch sentiment in ons land naar boven brengt.

Uitsterfbeleid Woonwagenkampen

foto

Op 7 december publiceerde Universiteit Utrecht een onderzoek: Uitsterfbeleid Woonwagenkampen in Nederland legitiem? Conclusie: Uitsterfbeleid niet legitiem. Wat houdt dit uitsterfbeleid in? Vrijgekomen woonwagenstandplaatsen mogen niet opnieuw worden verhuurd. Hoewel de vraag naar deze woningen blijft bestaan en er op dit moment een tekort aan is, zijn er steeds minder woningen beschikbaar. Nederland werd hier al eerder voor op de vingers getikt door de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. In deze uitzending van Brandpunt is te zien dat gemeenten helaas niets doen met deze kritiek en nog steeds mensen discrimineren.

Meepraten over mensenrechten in Nederland? Kom dan naar dediscussieavond van D66.