up send share facebook twitter linkedin

Rights Talk

Gepubliceerd op 4 juli 2013

Vorige week dinsdag was ik naar de Rights Talk van Amnesty en Coolpolitics, waar Jan Pronk te gast was om het met ons te hebben over ‘illegaliteit, solidariteit en onze moraal’. Pronk heeft op 28 mei zijn lidmaatschap bij de PvdA opgezegd omdat hij zich niet langer kon scharen achter de ideeën van zijn partij waar hij 50 jaar lid, en onder vier kabinetten minister was. De kabinetsplannen om illegaal verblijf in Nederland strafbaar te stellen vond hij een stap te ver.

Pronk is een ontzettend inspirerende spreker. Helder verwoorde hij wat hij tegen het vreemdelingenbeleid heeft en waarom het belangrijk is hier met elkaar over te spreken. “Onderscheid tussen bevolkingsgroepen werd er altijd al wel gemaakt, men sprak over ‘vreemdelingen’ of ‘vluchtelingen’, maar nu wil men het gaan hebben over ‘illegalen’ en dat heeft juridische consequenties. Dat is mij een brug te ver”. Hoewel hij zijn kritiek heeft geuit heeft hij het toch voornamelijk gehad over mogelijke oplossingen. Zo gaf hij aan, hoewel veel mensen kritisch zijn, veel belang te hechten een internationale (mensenrechten)verdragen omdat je je dan ergens op kunt beroepen. “Niet: ‘Ik vind het oneerlijk, ik ben zielig’, maar: ‘Mijn recht wordt geschonden, jullie houden je niet aan de verdragen en verklaringen die jullie zelf hebben ondertekend’”. Dus ondanks dat het systeem soms faalt moeten we ze blijven koesteren.

Daarnaast wilde Pronk een zorgvuldiger en humaner beleid. Als voorbeelden van de tekortkomingen noemde hij: “Soms vragen ze de mensen om een plattegrond van hun geboortedorp te tekenen terwijl ze nog nooit een kaart hebben gezien. In Congo hebben ze geen straatnamen en burgerlijke stand, dus blijf niet steken bij ‘Helaas, je hebt geen ID’ maar luister naar de verhalen van vluchtelingen”.

Een andere punt voor verbetering is dat de bescherming van asielzoekers niet ophoudt bij de grens van Nederland. Soms worden mensen op straat gezet met de mededeling dat ze binnen 24 uur het land moeten verlaten en dan moeten ze maar zien hoe ze dat voor elkaar krijgen. Pronk pleitte voor betere begeleiding, bijvoorbeeld door de Nederlandse ambassades in het buitenland.

Een andere verbetering die hij aandroeg was het aanpakken van de bron. Hij zinspeelde hierbij op het korten op ontwikkelingssamenwerkingen. “Daar krijg je natuurlijk niet minder vluchtelingen van”. Daarentegen wordt er gedacht dat er minder asielaanvragen worden gedaan als de regels worden aangescherpt, maar daarmee werk je alleen maar negatieve concurrentie in de hand; dan gaan ook omringende landen strenger beleid voeren terwijl het aantal vluchtelingen gelijk blijft.

Pronk gaf toe dat hij het niet aannemelijk acht dat de wetswijziging door wordt gevoerd, want hij houdt vertrouwen in de Eerste Kamer en in de kritische massa van ons land. Zo prees hij de acties van onder andere VluchtelingenWerk en Amnesty waarvan hij de petities al had getekend. U ook?

Teken hier - Kijk hier - Lees hier.