up send share facebook twitter linkedin

Roma-rechten in Europa

Gepubliceerd op 28 april 2013

Roma vormen in Nederland een kleine groep, zo’n 8 tot 10 duizend mensen. In heel Europa zijn het er echter 10 tot 12 miljoen en vormen daarmee de grootste minderheid. Er wordt verondersteld dat Roma’s oorspronkelijk vanuit India in de 9e eeuw naar Europa zijn getrokken. Ze zijn geen homogene groep; ze onderscheiden zich door hun geschiedenis en hun taal. In Frankrijk wonen de Mamush, de Sinti in Italië en Duitsland en de Karderash in Zuidoost-Europa.

Peter Rodrigues, professor aan de universiteit van Leiden, heeft in 2004 onderzoek gedaan naar Roma rechten in Nederland. De algemene conclusie was dat ze gediscrimineerd werden, er een gebrek was aan participatie in de samenleving en aan wederzijds vertrouwen. Ze waren relatief arm en hadden een laag opleidingsniveau. In 2010 deed hij opnieuw onderzoek en stelde dat er eigenlijk geen verbetering was te ontdekken. De overheid heeft niets gedaan om verandering in de situatie te brengen. Ook is er geen speciale regelgeving om de situatie van Roma te verbeteren. Wel is er meer dialoog op gang gekomen, zo is er door de Roma een werkgroep opgericht om meer bewustzijn te creëren omtrent hun problemen. Deze initiatieven zijn volgens Rodrigues echter nog niet genoeg.

In andere landen is de situatie van Roma veel erger gesteld. Een voorbeeld is de huisuitzetting van Roma in Italië. In Rome zijn 200 mensen uit hun woning gezet en overgebracht naar een speciaal kamp vlak naast het vliegveld. Hier gaat geen openbaar vervoer naartoe en de dichtstbijzijnde winkels, scholen en medische hulp zijn 2,5 kilometer verderop. Een ander voorbeeld is de segregatie van Roma-schoolkinderen. Tienduizenden Roma-leerlingen in Europa moeten naar Roma-only scholen gaan, of worden geplaatst op scholen voor slechtlerende of ‘praktische’ kinderen. Zo is in Tsjechië 35% van de kinderen Roma op een school voor ‘mild mental disabilities’, terwijl zij slechts 3% van de bevolking vormen.

Als staten falen in het beschermen van hun rechten kunnen Roma terecht bij the European Court of Human Rights (ECHR), maar deze mogelijkheid werpt tot nu toe nog niet voldoende vruchten af. Ten eerste zet het ECHR niet genoeg druk waardoor staten soms niets doen met hun uitspraken. Hierdoor hebben Roma vaak niet veel vertrouwen in hun hulp. Ten tweede weten Roma zich vaak niet goed te informeren en te organiseren waardoor ze vaak hun klacht niet bij het ECHR indienen.

Wat er volgens Rodigues moet gebeuren, is dat Roma zich meer gaan organiseren en het onrecht dat hun wordt aangedaan beter naar buiten brengen. Ook moet er worden gezorgd dat Roma kinderen een goede educatie kunnen genieten want alleen dan is er kans op een betere toekomst. Volgens Rodrigues zal romaphobia niet snel verdwijnen maar Europese wetgeving en de handhaving daarvan zal de situatie wel verbeteren. Tegelijkertijd zijn er (internationale) organisaties zoals Amnesty, die hier veel aandacht aan besteden. Ook dit kan helpen om het imago en de situatie van Roma te verbeteren.

More info? Read Watch