up send share facebook twitter linkedin

Stop Killing People with Drones

Gepubliceerd op 27 december 2014

In de naam van terrorismebestrijding heeft Amerika de afgelopen decennia vele maatregelen genomen. Eén daarvan is het uitschakelen van terroristen door middel van drone-attacks. Sinds 2004 zijn er honderden aanvallen uitgevoerd door de CIA, veelal in de noordelijke regio van Pakistan maar ook in Yemen en Somalië. In totaal zijn er daar tussen de 3281 en 5471 mensen om het leven gekomen, waarvan tussen de 573 en 1245 burgerslachtoffers en over de 200 kinderen. Ook in andere landen worden drone-aanvallen uitgevoerd, zoals Libië, Irak en de Filippijnen.

Om de volgende redenen is dit een gevaarlijke en uiterst discutabele situatie:

  • Bij deze attacks vallen veelvuldig burgerslachtoffers, lees bijvoorbeeld dit verslag. Mede door deze onschuldige slachtoffers zijn enkele aanvallen door zowel Amnesty International en Human Rights Watch oorlogsmisdaden genoemd.
  • Slechts 4% van de slachtoffers werd door Pakistan benoemd als Al- Qaeda strijder. Van de overige slachtoffers is dan wel onbekend voor welke militie zij streden, dan wel zijn het burgerslachtoffers, dan wel is de identiteit is überhaupt nog niet vastgesteld. Lees hier meer.
  • De mensen die om het leven komen zijn zonder vorm van eerlijk proces standrechtelijk geëxecuteerd.
  • Barack Obama zegt z’n uiterste best te doen om burgerslachtoffers te voorkomen, maar toch sterven er veel burgers, waaronder kinderen. Óf ze doen niet goed genoeg hun best, óf deze manier van terrorisme bestrijding is per definitie geen goede methode, omdat er teveel onschuldige slachtoffers vallen. Als burgers systematisch omkomen zijn de drone-aanvallen te beschouwen als collectieve bestraffing.
  • De aanvallen en de daarmee gepaard gaande doden en gewonden hebben een vreselijke impact op de levens van de mensen waar de aanvallen plaatsvinden. Kijk bijvoorbeeld dit filmpje van Human Rights Watch.
  • Nabestaanden en gewonden krijgen geen compensatie. Er is geen mogelijkheid de VS aansprakelijk te stellen.
  • De drone-aanvallen zijn zeer onpopulair in Pakistan. Uit een onderzoek bleek dat 68% tegen deze aanvallen is en dat 74% van de ondervraagden zegt dat ze te veel onschuldige mensen doden. Uit de peilingen blijkt dat het beeld van Amerika erg negatief is.
  • Er is onduidelijk over hoeveel aanvallen er precies zijn uitgevoerd en hoeveel doden er zijn gevallen. Dit is omdat de drones vaak onderdeel uitmaken van geheime missies die onder de radar plaatsvinden. Er is geen transparantie over wat voor missies er precies plaatsvinden.
  • Het gebruik van drones is officieel geen onderdeel van oorlogvoering. Er is internationale onduidelijkheid omtrent de regels voor drone-gebruik als wapen.

Na de aansla van de Pakistaanse Taliban op de school in Peshawar op 16 december jl. waarbij zeker 135 kinderen omkwamen vroeg ik mezelf af of het wel gepast was om deze blog te posten, maar mijns inziens is deze aanslag niet iets dat de drone-aanvallen ineens wel rechtvaardigt. Sterker nog, juist op die momenten blijkt het nodig te zijn dit aan te kaarten omdat veel media de indruk lijken te wekken de drone-aanvallen te zien als een legitiem middel om terrorisme aan te pakken. Zie bijvoorbeeld deze artikelen in het Algemeen Dagblad, NU.nl het Nederlands Dagblad. Zoals Jan Marijnissen al in 2000 stelt in zijn book De laatste oorlog: "De Verenigde Staten spelen niet langer alleen de rol van politieagent van de wereld, ze beschouwen zich ook als de aanklager van alles en iedereen die afwijkt van de Amerikaanse norm, als de rechter die de strafmaat vaststelt, en ook nog als degene die de straf ten uitvoer legt - ze zijn the judge, the jury and the executioner in één. En dat alles, zonder zich te storen aan wat de gevolgen op de langere termijn kunnen zijn."

Doorgaans, zoals ook in bovengeplaatste nederlandse artikelen, wordt er slechts over drone-aanvallen gesproken als reacties op aanslagen, wordt er vaak alleen vermeld dat er talibanstrijders om het leven zijn gekomen, worden aanvallen gepresenteerd als succesverhalen, en wordt de context van Amerikaanse aanwezigheid en invloed verzwegen. Oftewel, oorlogspropaganda.

hoi