up send share facebook twitter linkedin

Gratis geld voor iedereen


Lisannes Blog
Boektitel
Gratis geld voor iedereen
Auteur(s)
Rutger Bregman
Taal
Nederlands
Beoordeling
✩ ✩
Tags
Filosofie, Geschiedenis, Nederland, Politiek, Toekomst, Wetenschap
Recenciedatum
23 augustus 2015
Gratis geld voor iedereen

"Zouden we grondstoffen meer belasten, dan wordt recyclen en repareren aantrekkelijker dan kopen en weggooien. Zouden we arbeid minder belasten, dan krijgen we meer handen aan het bed, kleinere klassen en meer blauw op straat." p.133

"Als vrouwen nooit in opstand waren gekomen, dan hadden ze ook nooit het stemrecht verworven. Als Afro-Amerikanen nooit in opstand waren gekomen, dan leefden ze nog steeds in slavernij. Als we ons onbehagen willen sussen met een fixatie op het bruto nationaal geluk, dan betekent dat het einde van de vooruitgang. 'Onbehagen is de eerste stap in de vooruitgang van een mens of een natie' schreef Oscar Wilde." p.165

"Ieder streven naar 'meer groei' zou moeten specificeren wat voor groei, en waarvoor." p.170

"Wie zich blindstaart op al die slimme onderzoekjes, vergeet dat de effectiefste maatregelen tegen armoede van heel andere aard zijn - denk alleen al aan het bestrijden van belastingparadijzen. De OESO schat dat arme landen drie keer zoveel verliezen aan belastingvlucht als ze ontvangen aan ontwikkelingshulp." p.181