up send share facebook twitter linkedin

Het Pauperparadijn


Lisannes Blog
Boektitel
Het Pauperparadijn
Auteur(s)
Taal
Nederlands
Beoordeling
✩ ✩ ✩
Tags
Armoede, Geschiedenis, Nederland, Waargebeurd
Recenciedatum
6 januari 2019
Het Pauperparadijn

Een familiekroniek over hoe armoede de koers van de familiegeschiedenis heeft bepaald. Het geeft een inzicht hoe de Nederlandse samenleving en de autoriteiten omgingen met armoede, en welke pogingen er -succesvol of niet - werden ondernomen om mensen hun penibele sociale en financiele te doen ontstijgen.