up send share facebook twitter linkedin

Ontwikkelingshulp in 2 uur en 53 minuten. De zin & onzin, de achtergronden, de spelers en de toekomst


Lisannes Blog
Boektitel
Ontwikkelingshulp in 2 uur en 53 minuten. De zin & onzin, de achtergronden, de spelers en de toekomst
Auteur(s)
Tobias Reijngoud
Taal
Nederlands
Beoordeling
✩ ✩
Tags
Armoede, Geschiedenis, Ontwikkelingssamenwerking, Politiek, Recht
Recenciedatum
15 december 2013
Ontwikkelingshulp in 2 uur en 53 minuten. De zin & onzin, de achtergronden, de spelers en de toekomst

Dit boek geeft weer wat als argumenten voor en tegen ontwikkelingshulp worden genoemd. Reijngoud schetst een duidelijk overzicht maar weidt niet uit over de wat bepaalde argumenten betekenen. Zo spreken ze elkaar soms tegen. Een voorbeeld hiervan: Hulp komt voor uit goede bedoelingen en een schuldgevoel maar de emotionele beweegredenen van hulpgevers zouden een goed resultaat in de weg staan. Even laten wordt het argument genoemd dat hulpgevers juist te veel eigenbelang hebben, en hun eigen werk in stand houden omdat ze te weinig emotioneel betrokken zijn bij echte verbetering.

Het hoofdstuk dat ik echter erg interessant vond was genaamd: 'Geef!... of liever op zoek naar een alternatief.' In dit hoofdstuk worden hindernissen beschreven waardoor het hulpgeld minder effectief is dan we eigenlijk zouden willen.

Die hindernissen zijn de landbouwsubsidies in het westen waardoor ze oneerlijke concurrenten worden van boeren in het Zuiden. Een tweede hindernis zijn invoertarieven en invoerbeperkingen waardoor het lastig wordt voor ontwikkelingslanden om hun producten hier te verkopen. Als derde noemt Reijngoud de wapenhandel; het Westen verdient aan de verkoop van wapens in ontwikkelingslanden en houdt daarmee de onstabiele situatie in stand. Het vierde punt is de zogenaamde 'braindrain', een term die wordt gebruikt voor het vertrekken van hogeropgeleide mensen naar het Westen omdat ze hier meer kunnen verdienen. De laatste hindernis die ontwikkeling in de weg staat zijn de torenhoge schulden die veel ontwikkelingslanden de nek om doet.

Het lijkt me ontzettend nodig om ervoor te zorgen dat deze hindernissen worden afgebroken, zodat er eerlijke handel en gelijkheid kan ontstaan.