up send share facebook twitter linkedin

Over het Islamisme


Lisannes Blog
Boektitel
Over het Islamisme
Auteur(s)
Fouad Larouri
Taal
Nederlands
Beoordeling
✩ ✩
Tags
Geschiedenis, Islam, Midden Oosten, Religie, Wetenschap
Recenciedatum
1 mei 2011
Over het Islamisme

{Samenvatting}

Faoud Laroui gidst de lezer door de wereld van de islam. Hij doet dit door een persoonlijke visie te combineren met de feiten. Zijn onderscheid tussen geloof (ik) en religie (wij) is uitgangspunt voor een reis langs diverse gezichtspunten die hij smeuïg maar ondubbelzinnig uit de doeken doet. Verhelderend, boeiend en vlijmscherp ontmaskert Laroui taboes en clichés en legt hij zin en onzin bloot zonder de confrontatie te schuwen.

{Mooi verwoorde opvattingen}

  • Elke poging de gebieden, profaan en heilig, te verenigen, kwam me voor als een ontkenning van het noodzakelijke bovenzinnelijke karakter van het geloof.

  • Verstand en geloof zijn twee strikt gescheiden gebieden. De Koran heeft redenen die de Rede niet kent. Het 'vraagstuk' betreffende verstand en geloof is een onzinnig vraagstuk. Het dient zo diep mogelijk weggestopt te worden: misschien komt er alleen dan rust in de tent. (blz 53)

  • Inderdaad, ook al hebben de arabieren negenennegentig namen voor god, ze hebben er honderd om de talloze nuances van de liefde aan te duiden. (blz 79)

  • Dat een godsdienst die seksuele hartstocht zo verheerlijkt een gevangenis voor vrouwen is geworden is, blijft een van de grootste raadsels van de islam, verklaarde iemand, na vele anderen. Maar er is geen raadsel. Geloof vervalt tot godsdienst en godsdienst vervalt tot boeien: boeien dienen om te knevelen. (blz 91)

  • We zagen dat de islam als nieuwe godsdienst vooral de bevestiging was van het op eerste plaats komen van het individu in een wereld die gegrondvest was op de stam. Nu wil het islamisme de stam vervangen door de oemma, de gemeenschap. Dat is een grote fout, een teruggang. We wonen niet meer in de woestijn. Het is niet meer van levensbelang dat we anderen nodig hebben, althans, niet op de manier zoals dat in het Arabië van de achtste eeuw het geval was. (blz 153)